Leestijd: 4 minuten

“Racisme jegens Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen is onder het mom van ‘grappig’ of ‘gezellig’ in de Nederlandse samenleving genormaliseerd”, vertelt Maud, programmamanager Actie bij Asian Raisins. Tijdens de coronapandemie kwam ze Asian Raisins tegen en werd ze gelijk lid. Sindsdien werkte ze aan een manifest tegen anti-Aziatisch racisme, agendeerde ze de anti-Aziatisch racisme bij andere grassrootsbewegingen en leidde ze de Stop Hanky Panky Shanghai-campagne. Voor haar werk aan de campagne is ze genomineerd voor een Young Impact Award.  

Kun je ons iets vertellen over je leven en wat je heeft gemotiveerd om je in te zetten voor diversiteit en inclusie?

Ik heb helaas veel te vaak gemerkt dat racisme jegens Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen – ja, ook tegen mij – buitengewoon erg is genormaliseerd. Het is zogenaamd ‘grappig’ en ‘gezellig’. Je moet maar leuk meedoen. Vooral als kind en tiener heeft dit ertoe geleid dat ik negatieve gedachten en gevoelens kreeg over Oost-Aziatische mensen. Extra pijnlijk, omdat ik natuurlijk zelf Chinees ben.

 

Maar diversiteit en inclusie gaat om gelijkwaardigheid. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar ik heb nooit tegen onrecht gekund. Voor mij is het niets meer dan wat empathie en inlevingsvermogen. Ik vind dat ieder mens van vlees en bloed dezelfde rechten zou moeten hebben op vrijheid, ontplooiing en levensgeluk. Ik heb echter gemerkt dat zelfs zo’n basaal mensenrechten-idee als “links” wordt bestempeld. En waarom? Omdat het niet haalbaar zou zijn? Dit is inderdaad niet haalbaar als men maar blijft ja-knikken en de status quo bevestigt. Maar verandering is mogelijk. 

 

Toen ik tijdens de coronapandemie in 2020 Asian Raisins tegenkwam, werd ik direct lid van de Facebookgroep. De soortgelijke ervaringen van andere Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in de groep met racisme waren voor mij een enorme blijk van herkenning, maar ook erkenning.

Welke specifieke initiatieven of projecten heb je ondernomen om diversiteit te bevorderen? Wat was het doel achter deze initiatieven?

Ik ben niet zo’n grote fan van de term diversiteit om heel eerlijk te zijn. De wereld, en juist Nederland, ís megadivers. Het probleem is alleen dat we de diversiteit vaak niet te zien krijgen. Dat is uitsluiting, of het nou bewust of onbewust is. Vanuit Asian Raisins ben ik betrokken geweest bij het schrijven van de agenda tot manifest tegen anti-Aziatisch racisme die aan de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) overhandigd is. 

 

Daarnaast ben ik heel trots op de landelijke sticker- en flyeractie voor onze Stop Hanky Panky Shanghai campagne (StopHPS) waarin ik een coördinerende rol heb gehad. In juni hebben we met tientallen vrijwilligers stickers geplakt en geflyerd met als doel meer handtekeningen voor onze StopHPS-petitie te verzamelen. 

 

Dit was enorm inspirerend. We hadden ons massaal georganiseerd om een specifieke vorm van protest uit te oefenen. Bovendien was de keuze voor het stickeren en flyeren in meerdere delen van het land heel doelbewust.  Een demonstratie in Amsterdam zou bijvoorbeeld niet dekkend zijn voor wat we wilden bereiken. Waar Amsterdam enerzijds niet goed bereikbaar is voor veel mensen uit onze gemeenschappen is het anderzijds ook weinig representatief en herkenbaar genoeg voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen die bijvoorbeeld in Overijssel of Limburg wonen. Juist in deze delen van het land is het zo belangrijk dat kinderen die te maken krijgen met het racistische lied het idee krijgen dat ze er niet alleen voor staan. Dat heb ik zelf namelijk wel echt gemist toen ik kind was.

Wat zijn enkele van de belangrijkste lessen die je hebt geleerd bij Asian Raisins? En met name je betrokkenheid bij de campagne Stop Hanky Panky Shanghai?

Ik heb vooral gezien hoe ontzettend belangrijk het is dat Asian Raisins bestaat. Dan heb ik het niet alleen over de maatschappelijke verandering die we teweegbrengen, maar juist ook over wat we met onze acties en projecten kunnen betekenen voor de mensen in onze gemeenschappen. Wekelijks krijgen we berichten binnen van volgers van ons Instagram-account of via ons mailadres waarin zij uitspreken hoe blij ze zijn met de StopHPS-campagne of het bestaan van de Facebookgroep. 

 

Het moment dat mij het meest is bijgebleven tijdens de StopHPS-campagne was net nadat ik de hele dag stickers en flyers had uitgedeeld in Utrecht. Het was dezelfde dag als Pride in Utrecht. Ik ging daar nog even buurten en via een vriend ontmoette ik een Chinees-Surinaamse man die me vijf minuten lang heeft bedankt en vertelde wat de campagne voor hem betekent. Ook hij moest het racistische lied vroeger in de klas aanhoren. Door deze campagne voelt hij zich gezien en gehoord en kan hij het gesprek met zijn collega’s, familie en vrienden aangaan over de negatieve effecten van het lied. Dat hij dit met mij deelde was heel bijzonder en het gaf me veel voldoening.

Hoe kunnen we als samenleving meer bewustwording creëren over het belang van diversiteit en inclusie?

Als het aan mij ligt is het simpel. Niet denken, maar doen. Geef mensen uit gemarginaliseerde groepen en ondergerepresenteerde gemeenschappen de plek die ze verdienen, in alle lagen van de maatschappij. Op de arbeidsmarkt, binnen je eigen sportteam, in je familie, vriendenkring, bij talkshows, in de politiek… Als je echt een bondgenoot wilt zijn en vindt dat iedereen dezelfde kansen verdient, dan sta je voortaan soms je plek af aan mensen die het verdienen gezien en gewaardeerd te worden, maar dat niet worden vanwege hun achtergestelde positie. Zeg niet alleen dat je het zo erg vindt, maar onderneem dan concrete acties door hen expliciet naar voren te schuiven bij kansen in plaats van zelf deze plek in te nemen. 

Welke adviezen zou je willen geven aan andere jongeren die zich willen inzetten voor diversiteit en inclusie?

Begin bij jezelf en je directe omgeving. Ontleed de vooroordelen die je hebt en ga na of deze zijn gebaseerd op stereotypen. Spreek je uit tegen discriminatie in je eigen kringen. Of sluit je aan bij Asian Raisins!

Eens met Maud? Stem dan via deze link voor haar in de categorie Diversiteit en Inclusie

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.