Leestijd: 3 minuten

Anti-Aziatisch racisme in verkiezingsprogramma's

De Tweede Kamerverkiezingen van 2023 staan voor de deur. Daarom is het belangrijk om te weten waar politieke partijen staan als het gaat om de aanpak van anti-Aziatisch racisme. Welke politieke partijen hebben eigenlijk expliciet anti-Aziatisch racisme opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s? Het Actieteam van Asian Raisins heeft dit voor jou onderzocht en de standpunten per partij op een rijtje gezet! Lees de standpunten van alle deelnemende politieke partijen. Laten we samen streven naar een inclusievere samenleving waarin racisme geen plek heeft.

Anti-Aziatisch racisme opgenomen

Bij GroenLinks-PvdA is het stoppen van anti-Aziatisch racisme een individueel programmapunt waarbij wordt gepleit voor het integraal opnemen van anti-Aziatisch racisme in anti-discriminatiebeleid en onderzoek naar racisme in Nederland. Ook wordt aandacht gevraagd voor arbeidsdiscriminatie, de specifieke zorgbehoeften van Aziatische Nederlanders in de gezondheidszorg en het bestrijden van schadelijke stereotypen en racisme in de media. In het onderwijs wordt ingezet op inclusief lesmateriaal en een veilige leeromgeving.

PvdD heeft het door de overheid optreden tegen anti-Aziatisch racisme opgenomen als onderdeel van een alinea over antidiscriminatie in het algemeen. In het verkiezingsprogramma wordt ingezet op training en bewustwording. Arbeids- en woningmarktdiscriminatie wordt in de breedste zin aangepakt met duidelijke wetgeving, voorlichting en daadkrachtige handhaving.

Volt schenkt anti-Aziatisch racisme, samen met ant-Zwart racisme, specifieke aandacht in het verkiezingsprogramma door in te zetten op bewustwording bij scholen van racisme in kinderliedjes, verhalen en andere leermiddelen die scholen gebruiken.

DENK heeft het bestrijden van anti-Aziatisch racisme opgenomen als onderdeel van een opsomming in een algemene alinea over het opvoeren van de strijd tegen discriminatie en racisme, waaronder institutioneel racisme bij de overheid.

Van BIJ1 krijgen verschillende vormen van racisme, waaronder anti-Aziatisch racisme, juridische definities. Ook wordt een onafhankelijk meldpunt bij de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) opgezet. De meldingen worden besproken in de veiligheidsdriehoek.

Anti-racisme opgenomen*

* Ondanks dat deze partijen het onderwerp anti-racisme hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma, zeggen ze weinig concreets en nuttigs. Daarnaast wordt dit beleid veelal ondermijnd door andere (indirect) racistische standpunten, bijvoorbeeld op migratie. 

De VVD heeft racisme alleen opgenomen als veiligheids- en criminaliteitsprobleem. Er wordt ingezet op streng strafrechtelijk optreden tegen iedere vorm van discriminatie en racisme. Geen aandacht voor anti-Aziatisch racisme.

Volgens D66 moeten racisme en discriminatie worden bestreden op alle fronten, van het onderwijs tot in de sport. Er wordt ingezet op strenge straffen bij openlijke discriminatie en op bewustwording, zelfreflectie en dialoog. Gelijke rechten voor de wet, maar ook bescherming door de wet. Geen aandacht voor anti-Aziatisch racisme.

SP heeft racisme alleen opgenomen als probleem binnen de sportwereld en bij de politie. Geen aandacht voor anti-Aziatisch racisme.

ChristenUnie vindt dat racisme op de arbeidsmarkt en woningmarkt, in onderwijs, sport en zorg en door overheid en politie moet worden bestreden door een coalitie tegen racisme. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gemeenschap. Geen aandacht voor anti-Aziatisch racisme.

Bij BBB worden de ontoelaatbaarheid en strafbaarheid van racisme en discriminatie beschreven als vanzelfsprekend. Mensen moeten gelijk behandeld worden en persoonlijke kenmerken zijn irrelevant. Duidelijke ideeën over de aanpak van racisme en discriminatie ontbreken. Geen aandacht voor anti-Aziatisch racisme.

Racisme niet opgenomen

CDA, SGP, NSC en 50+ hebben niets over racisme verwerkt in hun verkiezingsprogramma’s. Racisme, inclusief anti-Aziatisch racisme, wordt niet als maatschappelijk probleem erkend. Hierdoor kan het probleem niet bestreden worden en wordt het alleen maar groter.

Racistisch en xenofoob

PVV, JA21, en FVD ontkennen niet alleen het sociaal-maatschappelijke probleem van (anti-Aziatisch) racisme, maar nemen actief racistische en xenofobische standpunten in. Deze standpunten zullen racistische en xenofobische ideeën in de samenleving voeden, wat leidt tot meer discriminatie, uitsluiting, haat en geweld tegen mensen van kleur en andere gemarginaliseerde groepen.

En nu?

Nu je weet welke politieke partijen wel en niet expliciet anti-Aziatisch racisme hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s, kun jij beter beslissen welke partij bij jou past, op alle thema’s die voor jou belangrijk zijn.

Ons advies

Wij raden je aan op een partij te stemmen met een intersectionele visie op het gebied van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijke kansen voor een eerlijke en duurzame wereld. Alleen dan komen we steeds iets dichter bij een representatieve, inclusieve en racisme-vrije samenleving waar iedereen, waaronder Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen, wordt gezien en behandeld als een volwaardig mens.


Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.