Anti-(Oost)Aziatisch racisme tijdens Amsterdam Canal Pride 2022: Witte man van organisatie schreeuwt “Ni-Hao” naar eerste pan-Aziatische boot”
Leestijd: 4 minuten

Tijdens de Amsterdam Canal Parade 2022 voer er voor de eerste keer een pan-Aziatische boot mee, namelijk de ‘Phoenix Rising’. Voor de start van de parade werd duidelijk waarom deze boot zo erg nodig was. Iemand begon door een microfoon heen ‘Ni Hao’ te roepen naar deze boot. 

phoenix rising

Zaterdag 6 augustus 2022 was een revolutionaire dag: in de Amsterdamse kanalen was er voor de allereerste keer een pan-Aziatische boot te zien tijdens de Amsterdam Canal Pride

De ‘Phoenix Rising’, een boot die de zichtbaarheid van de verschillende en diverse Aziatische gemeenschappen vergroot binnen de queer gemeenschappen, maar ook breder binnen de Nederlandse maatschappij. Niet alleen krijgt iemand met een Aziatische identiteit te maken met homo- en transfobie, maar ook kan iemand met een queer identiteit te maken krijgen met racisme. Zo is er dus ook binnen de gemeenschappen sprake van onderlinge discriminatie en juist daarom een aparte pan-Aziatische pride boot met als doel voor deze groep een veilige en inclusieve omgeving te creëren tijdens de Canal Parade.

Racistische uitingen

Teleurstellend, maar niet verrassend was het juist tijdens deze parade dat er pijnlijk duidelijk werd hoe groot het belang was van de boot. Voor de start van de parade lag de ‘Phoenix Rising’ aangemeerd tussen vele andere parade boten. Ook waren er meerdere boten van de stichting Pride Amsterdam, de organisator van Pride, en het team van de ingehuurde ‘flyboarders’. Één van de boten die bij de flyboarders hoorden, vaarde dichter naar die van ons toe, waarna iemand op deze boot herhaaldelijk door een microfoon met speaker ‘Ni-Hao’ schreeuwde naar de pan-Aziatische boot. Zelfs bij een evenement waar de vrijheid en gelijkheid van de queer gemeenschap centraal staat, kregen Aziaten te maken met racistische uitingen. Wederom werden Aziaten neergezet als ‘anders’ en was er geen sprake van een veilige omgeving.

Foto's: redactie Asian Raisins

Waarom is het racistisch om ‘Ni Hao’ te zeggen naar iemand met een Oost of Zuid-Oost Aziatisch uiterlijk?

Binnen Nederland zijn er talloze diverse Aziatische gemeenschappen. Door het roepen van ‘Ni-Hao’ worden al deze verschillende groepen op één hoop gegooid. Er wordt door middel van iemands uiterlijk vanuit gegaan dat deze persoon Mandarijn spreekt. Het isoleert de persoon, in dit geval de groep mensen, die hiermee aangesproken wordt. Deze persoon wordt apart gezet van de rest en ‘anders’ genoemd.
Niet alleen krijgt deze groep mensen ontelbaar vaak deze opmerking, maar het zorgt ook voor een onveilig gevoel. Velen zijn jarenlang op straat geïntimideerd door mensen die precies dit naar ze roepen.

Racistische witte man
Racistische witte man - Foto: redactie Asian Raisins

Verantwoordelijkheid

Pride Amsterdam hoort verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid al haar deelnemers. Als een plek in de parade niet gepaard gaat met respect voor de deelnemers, verliest deze haar meerwaarde. De stichting Pride Amsterdam kampt al jarenlang met nalatigheid als het gaat om de integratie van intersectionaliteit bij de organisatie van de pride week in Amsterdam. De kritiek op de huidige uitvoering, die zich focust rondom commerciële feesten, kwam dit jaar tot een hoogtepunt. De gemeente pleit al langere tijd voor een inclusievere pride met meer nadruk op mensen met een bi-culturele achtergrond en de transgemeenschap. Echter, Pride Amsterdam deelt deze mening niet. De directeur van Pride Amsterdam, Lucien Spee een witte cisgender man, laat weten niet meer moeite te willen doen om ruimte te creëren voor ‘gemarginaliseerde groepen’. (NRC, 2022)

pATROON

De moedwillig onwetende houding van de stichting heeft onoverkomelijk geresulteerd in dusdanig veel incidenten dat er te spreken valt van een patroon. Om een aantal voorbeelden hiervan te noemen. AVROTROS stuurde twee witte cisgender mannelijke presentatoren, tijdens deze pride met het thema ‘my gender, my pride’, waar Thorn de Vries werd aangeduid met de verkeerde voornaamwoorden, dit werd achteraf gecorrigeerd. Daarnaast gingen ze hierna massaal de fout in tijdens de ‘sinterklaas gate’. Bekijk het Instagram account van KOZP @KOZwartepiet voor meer informatie hierover. Ook is er nauwelijks aandacht voor mensen met een fysieke en of verstandelijke beperking. Zowel de zichtbaarheid van deze groep als toegankelijkheid van evenementen is ondermaats. Meer informatie hierover is te vinden op het Instagram account van feminist against ableism @feministsagainstableism.

Voor de Pride March was initieel stichting ‘De Roze Leeuw’ uitgenodigd, een conservatieve en transfobe LHB organisatie. Hiervan werd op het laatste moment toch afgezien na terechte kritiek. Pride is veranderd in een kapitalistisch feest, en heeft haar herkomst als protest geleid door voornamelijk Zwarte trans vrouwen, sekswerkers en meer verloren. Voorop staat nu de witte cis hetero middenklasse en de kapitalisering van pride door bedrijven. Sinds een paar jaar organiseren daarom Black Pride NL en Queer Network Amsterdam een inclusieve vorm van pride. 

Foto's: redactie Asian Raisins

Reactie Pride Amsterdam

Na het incident heeft Asian Raisins een story gedeeld op Instagram. Hier kwamen vele reacties op. Ook van anderen die op de Phoenix rising boot waren. Er is contact opgenomen met Pride Amsterdam. Zij gaven aan dat het ging om iemand van de ingehuurde entertainment. De desbetreffende man heeft aangegeven niet te hebben geweten dat het racistisch is om ‘Ni-Hao’ te schreeuwen, trots te zijn geweest dat hij iets in het ‘Chinees’ wist te zeggen en het bleef herhalen omdat reactie van onze boot uitbleef. Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam, geeft in reactie hierop aan ‘geraakt te zijn hiervan te hebben gehoord’ en te hopen dat de positieve feedback op de boot het racistische incident kan overschaduwen.

Asian Raisins vindt deze reactie ronduit absurd. Een schulderkenning of excuses van Pride Amsterdam, het bedrijf achter de ingehuurde entertainment of het individu, blijven uit. Verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Er wordt niks gezegd over een aanpak van de organisatie om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Dit tijdens een evenement als Pride waar een veilige omgeving gecreëerd zou moeten worden voor alle deelnemers en in het bijzonder LGBTQIA+’ers van kleur. Zolang Pride Amsterdam niet een veilige omgeving kan garanderen voor al haar leden en alleen aandacht besteed aan witte cisgender homoseksuele mannen, kan het beter afgeschaft worden. 

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.