Leestijd: 4 minuten

De Nationale Actiedag tegen Wilders

Krachtige en moedige mensen spraken tijdens de Nationale Actiedag tegen Wilders namens verschillende gemeenschappen en actiegroepen die Wilders niet serieus neemt: nieuwkomers, de LHBTQIA+ gemeenschap, mensen die opkomen voor woonrechten en het klimaat, de cultuursector en de moslimgemeenschap.

Het doel van de dag was bijeenkomen om te strijden tegen de fascistische koers die Nederland vaart. We moeten opkomen voor de gemeenschappen die als zondebok worden aangewezen voor alle problemen in Nederland en solidair zijn met de gemeenschappen die worden onderdrukt. 

“Wij zijn inheems, wij zijn moslim, wij zijn vluchtelingen, wij hebben kleur, wij hebben beperkingen, en wij zijn sekswerkers!” (aldus Sorab Roustayar)

Grijs en koud

Op 2 december, anderhalve week na de verkiezingsuitslag, was het grijs en koud. Dat gold niet alleen voor het weer, maar ook voor de algehele sfeer bij Asian Raisins.

Wilders met de meeste stemmen. Hoe is het mogelijk? Is dit echt gebeurd?

Gelukkig waren er meteen mensen die in actie kwamen. Er werd door De Beweging een demonstratie georganiseerd: “De Nationale Actiedag tegen Wilders!”, en Asian Raisins was uiteraard van de partij. Ondanks de sombere omstandigheden, werd het langzaam warmer toen de sprekers 1 voor 1 opkwamen. De korte en krachtige speeches zaten vol woede, hoop en moed.

Een duidelijke boodschap

Neem bijvoorbeeld de speech namens Here to Support. Je hoorde de emotie en kracht in de stem van de spreker. Ze stond daar als ongedocumenteerd persoon van kleur, met gevaar voor eigen leven, want volgens Wilders zou zij geen recht hebben om hier te zijn. Daar moeten we tegen blijven strijden, eist ze stellig en het leek zelfs zonder angst. En niet alleen ongedocumenteerde personen, ook de LHBTQI+ gemeenschap zal weer moeten vrezen voor hun eigen veiligheid want Wilders stemt systematisch tegen elke vorm van vrijheid of zelfbeschikking als het gaat om de queer- en transgemeenschap. Wilders tekent nooit mee met het Regenboog Stembusakkoord en als het aan hem ligt, schaft hij per direct de subsidies en fondsen voor diversiteit af. 

Een andere spreker richtte zich tot de PVV-stemmer die niet uit haat op Wilders heeft gestemd, maar uit verongelijktheid. Hij begrijpt hun zorgen want hij kent hun zorgen. Hij komt uit een volksbuurt in Rotterdam waar mensen met verschillende achtergronden samenleefden die volgens de gemeente één ding gemeen hadden, een lager dan gemiddeld inkomen. Om die reden moesten ze wijken voor de rijken, hun woningen werden gesloopt, maar ze verenigden zich en kwamen in opstand. Het maakte niet uit welke geloofsovertuiging je had of waar je ouders vandaan kwamen. Daarom wil hij de PVV-stemmer meegeven dat de wooncrisis niet veroorzaakt is door moslims of statushouders; dit komt door bewust beleid en daarom moeten we ons richten tot de beleidsmakers. Daarom moeten we ook de handen ineen slaan met de moslimgemeenschap, de grootste zondebok van Wilders. Laten we ons verenigen zoals in de volksbuurt in Rotterdam, om polarisatie tegen te gaan en niet te accepteren dat er een groep mensen openlijk gediscrimineerd wordt in de politiek en de media.

We zijn niet vrij, totdat we allemaal vrij zijn!

Kunst, cultuur en klimaat

Om het rijtje compleet te maken zijn er nog twee belangrijke groepen te benoemen: de cultuursector en mensen die zich inzetten voor het klimaat. Twee groepen die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven. 

“De kunst en cultuur, dat wat het leven daadwerkelijk de moeite waard maakt, dat wat ons mens maakt en niet alleen een stel ronddwalende organismen.”. Het is een uitingsvorm, maar het is niet vanzelfsprekend, vooral niet voor mensen die onderdrukt worden. Door de geschiedenis heeft kunst de mogelijkheid geboden aan mensen om zich sociaal-maatschappelijk te uiten wanneer zij dit niet expliciet konden doen met woord of daad en daarom is het belangrijk dat kunstenaars niet nog meer beperkt worden in hun laten en doen dan al het geval is. 

En als laatste het klimaat en de natuur, onze aarde, waar we zo slecht voor aan het zorgen zijn, waar we meer liefde en aandacht voor moeten hebben, zal alleen maar verder verwaarloosd worden als Wilders aan de macht komt. Dat kunnen we niet lijden.

Asian Raisins

Als klap op de vuurpijl werd alles aan elkaar gepraat door onze Maud, want ook voor Asian Raisins was deze dag belangrijk. Met Wilders aan de macht is het zeker dat er alleen maar meer polarisatie en racisme zal komen. Hier moeten we gezamenlijk weerstand tegen bieden. We laten ons niet polariseren!

“Wij zijn inheems, wij zijn moslim, wij zijn vluchtelingen, wij hebben kleur, wij hebben beperkingen, en wij zijn sekswerkers!”

Foto’s: Sil Moison

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.