Leestijd: 2 minuten

DISCORD MODERATORS (MAUD)

Afdeling Discord Moderators (Discord Moderators Department) is verantwoordelijk voor de Asian Raisins Community Discord server. De afdeling verifieert nieuwe leden, stelt regels en ziet toe dat deze worden nageleefd. Verder zetten de moderators nieuwe gespreks- of voicechats op in de server en bedenken ze gezamenlijk met de afdeling Community Building sociale activiteiten voor de Discord-communityleden. De afdeling streeft naar een veilige digitale omgeving waar iedereen wordt gehoord en waar het ontstaan van nieuwe vriendschappen de norm is, in plaats van de uitzondering. Het technisch onderhouden van de community server valt tevens onder de verantwoordelijkheid van de Discord Moderators.

TEAM

No post found

STOP Hanky Panky Shanghai

X