Leestijd: 2 minuten

Coalitie tegen anti-Aziatisch racisme geeft aanbevelingen op vijf thema’s om systemisch anti-Aziatisch racisme te bestrijden

Op 10 mei 2023 overhandigde Stichting Asian Raisins samen met Pan Asian Collective (PAC), Yung Lie en Kai Yin Or voor het eerst een agenda tot manifest over de bestrijding van anti-Aziatisch racisme aan de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Deze agenda bevat een voorstel voor de aanpak van anti-Aziatisch racisme in het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2022 van de NCDR, waar anti-Aziatisch racisme amper benoemd werd. Tijdens een gesprek met relevante experts en de NCDR worden de vijf thema’s van de agenda tot manifest besproken. Met de overhandiging wil deze coalitie dat specifiek beleid tegen anti-Aziatisch racisme in toekomstige nationale programma’s wordt opgenomen. Lees de volledige agenda hier.

Hoofdpunten en aanbevelingen van de agenda tot manifest

De agenda tot manifest beschrijft op vijf thema’s de belangrijkste beleidsversterkingen en aanbevelingen tegen systemisch anti-Aziatisch racisme. De agenda vergroot de kennis over Aziaten in Nederland, creëert bewustwording over het bestaan van anti-Aziatisch racisme en biedt handvatten over relevante thema’s en uitdagingen die spelen. 

  • Zorg en welzijn. De kennis over de zorgbehoeften van de Aziatische Nederlanders in de fysieke en mentale zorg moet groter worden. Dat begint bij de opleidingen en trainingen voor studenten en zorgmedewerkers. Zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol in de hulpverlening.

  • Media en cultuur. Aziatische Nederlanders zijn ondergerepresenteerd of stereotyperend afgebeeld in de media. De Covid-pandemie heeft die stereotypering en het resulterende anti-Aziatisch racisme versterkt. Verhalen met juiste representatie die Aziaten vanuit een hedendaags perspectief schetsen in traditionele en sociale media dragen bij aan de beeldvorming over Aziaten.

  • Onderwijs en educatie. “De Aziaat” bestaat niet. Om stereotypering te doorbreken moet de gelaagdheid en diversiteit van de Aziatische gemeenschappen in Nederland gezien worden. Daarnaast zijn inclusief lesmateriaal in het onderwijs en didactische instructies die zorgen voor een veilige en inclusieve leeromgeving voor Aziatische leerlingen essentieel.

  • Arbeidsmarkt. De praktijk laat zien dat Aziatische Nederlanders nauwelijks voorkomen in leidinggevende functies. Ze zijn wel vaak terug te vinden als zelfstandige. Cultuurverandering is nodig om leiderschapsvaardigheden en kwaliteiten van Aziatische Nederlanders te (h)erkennen en gelijkwaardig te waarderen.

  • Onderzoek en beleid. Binnen onderzoek en beleid worden Aziatische Nederlanders veelal vergeten. Aziatische Nederlanders moeten als groepen worden opgenomen in onderzoeken, adviezen en beleidsuitvoering. Goede representatie bij de onderzoeksteams, onderzoeksmethodologie en de beleidsontwikkeling is cruciaal. 

Deze thema’s zijn in de loop der jaren verzameld vanuit de gemeenschappen en zijn al te lang onzichtbaar in overheidsbeleid en -onderzoek. 

Belang van de agenda tot manifest

In het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2022 was er amper plek voor de bestrijding van anti-Aziatisch racisme. Voor het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme van 2023 geeft de coalitie onderbouwde context en concrete beleidsversterkingen om écht werk te maken van de bestrijding van anti-Aziatisch racisme. De agenda tot manifest geeft een stem aan de geleefde ervaringen van de diverse Aziatisch-Nederlandse gemeenschappen en biedt een concreet actieplan aan eindverantwoordelijken. 

“Door de opname van deze beleidsversterkingen in het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 werken we toe naar een inclusievere samenleving met ruimte voor diverse perspectieven en evenwaardigheid. Een actieve rol van de overheid is cruciaal in de strijd tegen systemisch anti-Aziatisch racisme.” zegt Maud van Asian Raisins.

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.