Leestijd: 2 minuten

FINANCE (TAMARA)

Afdeling Finance (Finance department) is een ondersteunende afdeling waar alle zaken omtrent financiën worden ondergebracht. Als stichting heeft Asian Raisins de
plicht om een administratie te voeren, denk hierbij zoal aan de boekhouding en het
opstellen van financiële verslagen, zoals kasstroomoverzichten en begrotingen.
Daarmee wordt de financiële gesteldheid van de stichting bewaakt en gewaarborgd.

De afdeling houdt zich niet enkel bezig met de dagelijkse gang van financiële zaken,
maar kijkt ook toekomstgericht naar financiële mogelijkheden waarmee de stichting een goed verdienmodel kan opstellen. Zo is er een team binnen deze afdeling dat gemoeid is met zaken omtrent fondsenwervingen. Dit team bestaat uit zowel toppers uit afdeling Finance als afdeling Public Relations.

TEAM

No post found

STOP Hanky Panky Shanghai

X