Leestijd: 23 minuten

Lunar New Year: Een viering van verbinding en gemeenschap

Op 9 februari 2024 heeft Asian Raisins in samenwerking met Discriminatie.nl Provincie Utrecht een potluck party georganiseerd om het Lunar New Year te vieren en de inhuldiging van het jaar van de houten draak, die onder andere staat voor vreugde, welvaart en geluk. Een avond door en voor de community, om samen te komen en verbondenheid te vieren met zalig eten en gezelschap.


Wat hebben we gedaan?

Het evenement stond geheel in het teken van viering van identiteit, cultuur en verbondenheid binnen Oost- en Zuidoost-Aziatische gemeenschappen in Nederland. Om dit te faciliteren werd een intentionele ruimte als ontmoetingsplek geboden aan mensen van deze gemeenschappen en aan zes volle tafels werden verhalen gedeeld en dialogen gevoerd over thema’s zoals identiteit, cultuur en racisme waarbij de persoon en diens ervaringen centraal stonden. Omdat het een potluck party was, wat betekent dat iedereen zelfgemaakte gerechten meebracht om te delen, waren de deelnemers er overigens van verzekerd dat dit alles niet met een lege maag gebeurde.

Dankzij de vele gerechten die waren gemaakt, waarbij elk gerecht een stukje van de persoonlijke identiteit van de deelnemer vertegenwoordigde, ontstond een smeltkroes van smaken en geuren die onmiskenbaar de sterk verbindende kracht van eten uitwees. Hierdoor ontstond er vrijwel direct een goede sfeer en dit was niet verrassend; eten is immers een essentiële liefdestaal in Oost- en Zuidoost-Aziatische culturen en dit evenement illustreerde prachtig waarom dit het geval is.

Naast het delen van eten, voerde Kevin Groen indrukwekkende spoken word acts uit. Er werd gesproken over onder andere het gewicht van (verwesterde) namen en het belang van bij jezelf blijven ongeacht hoe de maatschappij je zal inkaderen. Zijn woorden raakten de harten van de aanwezigen en brachten de emoties en ervaringen van onze gemeenschappen op een krachtige manier tot uiting.


Wat is Lunar New Year en waarom is het belangrijk?

Lunar New Year, ook bekend als het lentefeest, is een traditioneel festival dat gevierd wordt door verschillende Oost- en Zuidoost-Aziatische gemeenschappen. De feestdag is gebaseerd op de maankalender, in tegenstelling tot de Gregoriaanse ofwel zonnekalender die in Europa gebruikt wordt. Het is een van de belangrijkste en wijdverbreide feestdagen waar samenkomst centraal staat. 

De origine van Lunar New Year is meer dan 3500 jaar oud en is te vinden in een Chinese legende van die tijd. Een mythologisch beest genaamd Nian (in het mandarijns ‘jaar’), met het lichaam van een stier en de kop van een leeuw, sloop elke winter uit de bergen naar het dichtstbijzijnde dorp om zijn honger te stillen. Hij bracht verwoesting op zijn pad en vulde zijn buik met vee, gewassen en mensen. Echter bleek dit beest bang te zijn voor drie dingen: vuur, harde geluiden en de kleur rood. Dankzij deze ontdekking werd het een jaarlijks gebruik voor de dorpelingen om Nian te begroeten met vuurwerk, luide kreten en rode versieringen. 

Tegenwoordig staat het festijn bekend als een tijd om met familie en geliefden bijeen te komen om het oude jaar uit te zwaaien en het nieuwe jaar met voorspoed te begroeten. Gebruiken rondom deze feestdag verschillen per land en cultuur. Zo zullen sommigen hun persoonlijke wensen voor het jaar op rode doeken vereeuwigen om naast de deurpost te hangen, in traditionele kledij de voorouders respect tonen of rode enveloppen met geld uitdelen. Anderen zullen tempels bezoeken of polka stippen dragen omdat de ronde vorm de drager met geluk en voorspoed zou zegenen.

Helaas is deze feestdag niet voor iedereen toegankelijk: mensen uit de Oost- en Zuidoost-Aziatische diaspora krijgen buiten Azië niet altijd de kans om het lentefeest te vieren. Waarom het voor ons als Asian Raisins belangrijk is om Lunar New Year als gemeenschap samen te vieren, is om deze kloof te overbruggen. In een land als Nederland waar de bevolking overwegend wit is, heerst er maatschappelijke druk voor minderheidsgroepen om te assimileren aan de dominante witte cultuur. Deze druk wordt versterkt door systematische discriminatie in velden zoals de arbeidsmarkt, mediarepresentatie en (het gebrek aan) aandacht in politiek beleid. Ook dragen instanties van micro-agressies of zelfs openlijke discriminatie in de dagelijkse omgang hieraan bij. Voor veel mensen uit de Oost- en Zuidoost-Aziatische diaspora is het zo dat leeftijdsgenoten en collega’s de betekenis van bijvoorbeeld het lentefeest niet kunnen begrijpen of respecteren. Dit geeft de indruk dat (het openlijk vieren van) traditionele gebruiken en feestdagen die buiten de norm vallen niet op prijs gesteld wordt, wat vervolgens kan leiden tot gevoelens van schaamte, geïnternaliseerd racisme en de wens om het niet-witte culturele erfgoed weg te wuiven.

Het openlijk delen en vieren van deze tradities is voor mensen uit de diaspora juist belangrijk om verbonden te blijven met hun culturele erfgoed, de kracht van gemeenschap te voelen en met trots op eigen achtergrond het nieuwe jaar in te stromen. 


Wat hebben we geleerd?

De eerste editie van de Lunar New Year viering met Asian Raisins bracht niet alleen mensen samen, maar bood ook een platform voor reflectie en leren. Door openhartige gesprekken te voeren over identiteit en racisme met zowel bekende als onbekende gezichten, worden nieuwe inzichten verworven en begrippen gecreëerd. De avond dient als een herinnering aan de kracht van gemeenschap en solidariteit in het licht van maatschappelijke uitdagingen en discriminatie.

Een hechte en zelfbewuste community is onmisbaar voor onze beweging tegen racisme jegens Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland. Daarom willen wij als Asian Raisins deze verbinding  bevorderen door veilige en intentionele ontmoetingsplekken te faciliteren met als missie: het “helen en groeien” van onze gemeenschappen. Met onze missie willen wij stilstaan bij het verwerken van het verleden en ons tegelijkertijd richten op de toekomst. Door niet alleen bewustwording te creëren over racisme binnen en buiten de gemeenschappen, maar ook door de vreugde van het samenkomen te vieren.

 

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.