Asian Raisins Manifest
Leestijd: 6 minuten
Asian Raisins Asian Racism Awareness: banner

ÉÉN gezamenlijk PROBLEEM

Met ruim 937.304 Nederlanders met een Aziatische afkomst in een groep van 2.311.867 personen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn wij als Aziatische Nederlanders een stuk minder georganiseerd als één community, vergeleken met andere migrantengroepen. (1) (2) Dit terwijl wij, Aziatische Nederlanders, onderling juist veel gemeen hebben zoals onze cultuur en de vooroordelen waar wij als individuen mee te maken krijgen. Als gevolg van onder meer het coronavirus is pijnlijk duidelijk geworden dat wij al jarenlang één gemeenschappelijk probleem delen: de discriminatie en racisme.

ALLES OP ÉÉN HOOP

De tijd is aangebroken dat wij Aziatische Nederlanders, personen met een Aziatische uiterlijk, die direct of indirect te maken krijgen met (openlijke) discriminatie en racisme en iedereen die solidair met ons is de handen ineen slaan. Alleen zo laten wij een krachtig en eenstemmig tegengeluid in de Nederlandse samenleving horen, dat wij het niet langer accepteren hoe wij worden bejegend. Zoals Reza Kartosen-Wong heeft geschreven: “Chinezen, Koreanen, Japanners, Indische Mensen, het maakt allemaal niet uit. Iedereen van Aziatische afkomst wordt op één hoop gegooid.’’(3) Het rijtje van etniciteit wordt hiermee afgemaakt door iedereen die 1/8, 1/4, 1/2 of 0,01% ergens van is en toch direct of indirect te maken krijgt met racisme.

HOE VAAK EN HOE LANG…

❌ moeten er verjaardagsliedjes, zoals Hanky Panky Shanghai, op onze basisscholen worden gezongen…;
❌ moeten stereotypes en karikaturen op televisie te zien zijn, zoals meneer Cheung in Ik Hou Van Holland gebrekkig in het Nederlands zingen…;
❌ moeten er spleetogen worden gemaakt richting mensen met “echte spleetogen”;
❌ moeten er ‘sambalbij’-grapjes worden gemaakt…;
❌ moeten woorden met een ‘R’ die opzettelijk met een ‘L’ worden uitgesproken…;
❌ moeten wij nog te horen krijgen dat elke ‘’Chinees’’ hondenvlees eet en aan de vleermuissoep zit…;
❌ moeten jongeren die hier geboren en getogen zijn met Aziatisch komaf publiekelijk worden geconfronteerd met ‘ni hao!’ en daarbij gepest worden…;
❌ moeten Nederlandse burgers met een Aziatische achtergrond aangesproken worden op de daden van een buitenlandse staat (in de meeste gevallen China)….;
❌ moeten ‘’Chinezen’’ er nog worden verdacht en buitengesloten van het Coronavirus vanwege hun Chinese uiterlijk…?

VOLWAARDIG BURGERSCHAP

Wij, Nederlanders van diverse komaf, komen op en strijden voor een Nederlandse samenleving waarin iedere Nederlandse burger met een Aziatische komaf dan wel Aziatische uiterlijke kenmerken heeft, zich een volwaardig burger moet kunnen voelen. Daarom is het belangrijk dat mensen niet te maken krijgen met racistische uitlatingen en handelingen door met name: de Nederlandse overheid, het onderwijs, de media en invloedrijke personen en organisaties. 📌
Elke burger die niet gelijkwaardig wordt behandeld is er één te veel. Dat betekent niet alleen een inbreuk op iemands rechten, maar ook op de rechten van alle burgers. Discriminatie en racisme, in welke vorm dan ook, verhindert gelijkheid van alle burgers in de breedste zin van het woord. Het dagelijkse leven en welzijn van de burger zelf wordt er dan mee gehinderd. Een recent voorbeeld hiervan is het Coronavirus, die momenteel in verband wordt gebracht met elke “Aziaat” of iemand met Aziatische uiterlijke kenmerken. Uit angst voor het virus wordt er wereldwijd publiekelijk haat gezaaid jegens Aziaten.

AZIATISCHE NEDERLANDERS

Onze strijd tegen ons gemeenschappelijk probleem zullen wij leveren tegen de Nederlandse instituten, zoals: de Nederlandse overheid, het onderwijs, de media, invloedrijke personen en organisaties.
Dit zal geen korte en gemakkelijke strijd zijn. Lichtpuntje in onze strijd is dat wij gelukkig niet het wiel hiervoor opnieuw hoeven uit te vinden. Ons streven zal zijn om een voorbeeld te nemen aan de Aziatisch-Amerikaanse beweging in de Verenigde Staten. Eén van de belangrijkste prestaties van de Aziatisch-Amerikaanse beweging was het creëren van de categorie ‘Aziatisch-Amerikaans’, als een politieke identiteit die alle Aziatische etniciteiten in de Verenigde Staten samen bracht. Eén van de doelen van onze community zal dan ook zijn dat we de Aziatisch-Nederlandse identiteit samenbrengen in die richting.

HOE GAAN WE SAMEN DE STRIJD AAN? ✊🏿✊🏾✊✊🏻

Join Asian Raisins

Van Koreaans tot Thais, van Filipijns tot Sri Lankaans, van Indonesisch tot Vietnamees en van vol- tot dubbelbloed etc. ALLE AZIATISCHE NEDERLANDERS. You get it. ✨
Wij realiseren ons dat bovengenoemde racistische uitingen niet alleen jegens één bepaalde bevolkingsgroep gericht is. Alles wordt op één hoop gegooid. Het is daarom logisch dat er een overkoepelende community is die opkomt voor alle Aziatische Nederlanders met betrekking tot ons gemeenschappelijke probleem. Met andere woorden, er is nog geen organisatie die zich volledig, onafhankelijk en deskundig hier tegen inzet. In plaats van verschillende kleine communities verspreid over Nederland worden wij één grote en hechte community: Asian Raisins!
Niet onbelangrijk is dat wij als Asian Raisins ons ook uitspreken over misstanden die andere minderheden raken in Nederland en onze solidariteit tonen!

Diverse instituten waaronder de politie stellen dat er tot op heden nog te weinig cijfers en gegevens zijn over racisme en discriminatie tegen Aziatische Nederlanders. Daarom zal Asian Raisins inzetten voor een veilig meldpunt zodat hierover gegevens worden verzameld. Met het meldpunt laten wij zien dat mensen hier niet alleen in staan maar dat het dagelijks en structureel voorkomt. Vervelende ervaringen hoeven niet langer opgekropt te worden. Bij Asian Raisins wordt je gehoord en gesteund.

Asian Raisins zal relevante en educatieve content plaatsen over racisme en discriminatie tegen Aziaten Zoals:

🌼Q&A’s met experts waar je alle vragen kan stellen;
🌼 educatieve video’s;
🌼 podcasts;
🌼debatavonden;
🌼interviews;
🌼 en nog veel meer.

Asian Raisins zal ook binnen de community bewustwording creëren over verschillende onderwerpen en deze bespreekbaar maken zoals:

🌼 taboes;
🌼seksualiteit; 🌈
🌼 genders;
🌼 inclusiviteit;
🌼privileges;
🌼 en nog veel meer.

Daarnaast zal Asian Raisins informatie verspreiden over het melden bij antidiscriminatiebureaus en het doen van aangiftes bij de politie.

De Nederlandse overheid, het onderwijs, de media en invloedrijke personen en organisaties zijn zich niet bewust van racisme en discriminatie jegens Aziaten. Het wordt nog te veel genormaliseerd. Gelukkig zien wij op andere gebieden dat racisme wel wordt erkend, zoals in het Nederlandse voetbal. Het kabinet trekt de komende drie jaar 14 miljoen euro uit om racisme in het voetbal aan te pakken.(4) Daarom is Asian Raisins ervan overtuigd dat racisme ook buiten het voetbal aanwezig is. Als er al 14 miljoen euro voor drie jaar nodig is om het racisme in het voetbal te bestrijden, hoeveel is er dan voor nodig om het racisme in Nederland te bestrijden? 💫
Een andere methode is dat Asian Raisins een politiek manifest zal opstellen en aanbieden aan Nederlandse politiek.

Op de bijeenkomsten en evenementen kunnen leden van elkaar ontmoeten. Daarnaast kunnen we samen nadenken over de richting van de community, ideeën uitwisselen, netwerken, verhalen delen etc.
Het begint meestal met een microagressie, vervolgens verandert dat in kleineren (grapjes), daarna tot pesten en uiteindelijk leidt het tot echte haat. Ook al zijn “gelukkig” de meeste volwassenen onder ons er heelhuids van af gekomen in onze jeugd. Wij moeten dan ook de jeugd en de volgende generaties beschermen tegen discriminatie en racisme. Nodig daarom je nichtjes, neefjes, broertjes en zusjes ook uit zodat zij niet hoeven me te maken wat de meesten van ons hebben meegemaakt.
Als jullie nog wat willen toevoegen, of veranderen let us know! Bedankt voor jullie aandacht. Dit kunnen we helaas niet alleen doen.

Kom in Actie!

help asian raisins

🌸 Heb jij net als ons de motivatie gekregen om actie te ondernemen?
🌸 Heb jij tijd en energie over die je wil besteden aan Asian Raisins?
🌸 Wil jij deel uitmaken van een gezellige team?
Ben jij klaar om echt verandering in te brengen?

Als je op al deze vragen volmondig ‘’ja’’ heb beantwoord nodig ik je uit een mail te sturen naar info@asianraisins.nl met daarin jouw cv en motivatie! ✨
Liefs,

Rui Jun en het Asian Raisins Team

Bronnen

(1) CBS “Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond”
(2) CBS “Bevolking; kerncijfers”
(3) Parool “Aziatische Nederlanders zijn al decennia mikpunt van spot en belediging”
(4) Oxford “The Asian American Movement”

Asian Raisins Praisings banner: Hoe gaan we samen de strijd aan?
Asian Raisins Praisings Punten

STOP Hanky Panky Shanghai

X