Asian Raisins Meldpunt
Leestijd: 2 minuten

MELD DISCRIMINATIE

het is tijd om in actie te komen!

MAAK EEN MELDING

Ben jij een Nederlander met een Aziatische afkomst? Heb jij hierdoor te maken gehad met bijvoorbeeld racisme buitenshuis of op internet? Ben jij gediscrimineerd? Dan kan je met behulp van onderstaande formulier veilig en gemakkelijk een melding maken. Je kunt alleen een melding maken voor jezelf. Gaat je melding over een ander, dan kan dat alleen met een schriftelijke machtiging en toestemming van de ander. Hetzelfde geldt als je als voogd of ouder een melding wilt doen voor je kind.

Vul het formulier in

Dit formulier is samengesteld met de grootste zorgvuldigheid en alle meldingen zullen worden verzameld, geregistreerd en gebundeld om statistieken te maken. Deze statistieken worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van het daadwerkelijke racisme, discriminatie en geweld tegen Aziaten. Wanneer het noodzakelijk blijkt zullen de meldingen en statistieken gedeeld worden met de antidiscriminatiebureaus en de politie in Nederland. Dit met doel om racisme, discriminatie en geweld tegen Aziaten in kaart te brengen.  

Bij een melding beoordeelt Asian Raisins wat naast het registreren van de melding de beste aanpak is. Welke actie Asian Raisins kiest, hangt af van de situatie. 

Voorbeelden:

  • tips & tricks geven hoe je met de situatie om kan gaan;
  • een brief sturen aan de bekende persoon of organisatie;
  • een gesprek voeren met de organisatie waar de melding over gaat;
  • een uitgebreider onderzoek starten naar de melding;

Twijfel je of je wilt of kunt melden? Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je contact opnemen met Asian Raisins via Facebook of e-mailadres info@asianraisins.nl.

Download de formulieren

ASIAN RAISINS MELDPUNT

STOP Hanky Panky Shanghai

X