wiskunde-boek
Leestijd: 4 minuten

Noordhoff is een gerenommeerd Nederlandse uitgeverij voor het onderwijs. In één van de wiskundeboeken voor tweedeklassers in het voortgezet onderwijs zijn racistische karikaturen gevonden. Op 8 april 2020 is Team Asian Raisins op de hoogte geraakt van de betreffende opgave en heeft hierover in een brief bij Noordhoff geklaagd. Hierna is er telefonisch contact geweest met Noordhoff. Het onderwijsbedrijf heeft vervolgens de opgave aangepast online en beloofd dat het in de volgende druk niet meer zal voorkomen.

Asian Raisins, Casus Noordhoff: een racistische karikatuur in een wiskundeboek voor middelbare scholen.
Desbetreffende opgave

‘’Teken zelf het Chineesje in rooster C en in rooster D’’

Het boek zelf is op 20 december 2017 op de markt verschenen en was al jaren in gebruik. In het hoofdstuk over gelijkvormigheid stond de volgende oefening voor leerlingen. In deze opgave was het de bedoeling dat een figuur – ofwel “een Chineesje” zoals de opdracht benoemt – werd overgenomen. Het figuur bestaat uit: drie zwarte strepen, waarvan twee dienen als spleetogen en één als mond; een geel vlak dat een gele huid hoort voor te stellen en een groene driehoek die een Aziatische kegelhoed, of rijsthoed, voor moet stellen. Het zou in ieder geval iemand met een Chinese achtergrond moeten voorstellen.

Klachten

Er volgden klachten richting Noordhoff, waaronder die van het team van Asian Raisins, die op 22 april 2020 in een brief een klacht heeft ingediend bij de uitgever.

Het team van Asian Raisins heeft aangegeven dit uitermate racistisch en denigrerend te vinden tegenover Chinezen dan wel Aziaten en mensen met een “Chinees” of “Aziatisch” uiterlijk. Asian Raisins heeft benadrukt dat deze afbeelding een racistische stereotype is en het gebruik van het verkleinwoord “Chineesje” neerbuigend is. Het team heeft hun verontwaardiging uitgesproken over hoe het überhaupt mogelijk is dat deze opgave werd gepubliceerd zonder ingrijpen van de (eind)redactie. Verder werd er gevraagd waarom deze racistische opdracht twee jaar lang door scholen en leerlingen is gebruikt. Het team gaf aan te betreuren dat noch de auteur noch de uitgever hun verantwoordelijkheid hierin hadden genomen.

Reactie Noordhoff

Op 1 mei 2020, heeft Noordhoff aangeboden om een telefoongesprek met het team te voeren betreffende deze karikatuur. Het team heeft tijdens dit telefoongesprek hun standpunt herhaald en gevraagd naar een verantwoording. De uitgever heeft aangegeven dat de wiskundeopdracht is verwijderd van hun digitale editie en deze zal worden worden aangepast in de volgende drukken van dit lesboek.

Noordhoff benadrukt hun snelle reactie in het verwijderen van de desbetreffende opgave en stelt hiermee hun verantwoordelijk te hebben genomen met betrekking tot deze opgave.

Er wordt door Noordhoff tevens benadrukt dat ze een grote hoeveelheid publicaties uitbrengen. Het bedrijf zegt dat het kan gebeuren dat zoiets als dit er een keer doorheen glipt en stelt het dat het mensenwerk is. Ze zeggen dat deze kwestie niet uit verband moet worden getrokken sinds dat er zo ontzettend veel content is dat wel voldoet aan deze eisen. Asian Raisins heeft aangegeven dat elke misstap met betrekking tot racisme er één teveel is.

Daarnaast geeft de uitgeverij aan dat er gesprekken zijn binnen de teams van auteurs over kwesties betreffende racisme en discriminatie en dat ze er alles aan doen om dit te voorkomen. “Het is ook niet één maatregel, één methodiek die daar wordt gehanteerd, maar het is eigenlijk een systeem, ook binnen een auteursteam, waar ze elkaar er weer op wijzen.”, aldus Noordhoff.

Diversiteitsbeleid

Verder heeft het team van Asian Raisins gevraagd naar de diversiteit op de werkvloer bij het bedrijf. Het onderwijsbedrijf heeft geantwoord dat hun locatie in Noord-Nederland heeft geleid tot een iets andere afspiegeling. Noordhoff: “Wij hebben wel andere nationaliteiten ook in dienst.“ De Nederlandse uitgever zegt ook dat hun schrijvers door het hele land zitten: “… van de Bijlmer tot en met het Gooi zal ik maar zeggen; en alles wat daar tussenin zit. Dus in die zin zijn de auteurs een afspiegeling van onderwijs Nederland.”

Bewustwording

Het team van Asian Raisins heeft gevraagd naar de mogelijkheden voor het creëren van meer bewustwording op het bedrijf. Er wordt door Asian Raisins gezegd dat het opvalt dat dit een best genormaliseerd probleem is. Noordhoff heeft weer gewezen dat dit niet uit verband moet worden getrokken: “Dit gaat over één opdracht, in de miljoenen opdrachten die we maken in een jaar.”

Tenslotte is er gevraagd of Noordhoff verslag zal doen richting docenten en scholen die dit boek in gebruik hebben genomen. Noordhoff heeft aangegeven dit niet te zullen doen. In hun mening is het olie op het vuur en in hun ervaring zal dit ook de groepering (Aziaten/Chinezen) geen goed doen in dit geval. Het bedrijf noemt het negatieve aandacht. 

“Er wordt door Asian Raisins gezegd dat het opvalt dat dit een best genormaliseerd probleem is.”

Noordhoff heeft aangegeven dat er verder geen terugkoppeling zal zijn met betrekking tot klacht. Het team van Asian Raisins heeft aan Noordhoff hulp aangeboden om problemen zoals deze te voorkomen met elkaar. Noordhoff geeft aan dat als er vragen zijn het aanbod zal worden aangenomen, maar de voorkeur is om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Tot slot wilt Asian Raisin het volgende meegeven aan de lezer en de Asian Raisins community: wanneer je racisme, discriminatie of problemen ziet, zeg er wat van. Laat de ander jouw standpunt zien. Open een dialoog en maak duidelijk dat dit probleem moet worden opgelost. Dat hoeft niet boos of onredelijk te zijn, maar blijf zeker niet stil. Stil blijven en hopen dat het probleem wel overwaait, dat is iets wat we in ieder geval nooit meer gaan doen.

  • In dit artikel werd er middels hyperlink verwezen naar het verkeerde desbetreffende boek: Moderne Wiskunde 12ed havo/vwo 2a leerboek. Dit is sindsdien aangepast naar het correcte desbetreffende boek: Moderne Wiskunde 12ed vwo 2a leerboek.
  • Op datum van publicatie, 15 mei 2020, was dit boek nog steeds beschikbaar voor verkoop.
  • Op 25 mei heeft Noordhoff in een reactie gesteld dat het één karikatuur betreft.

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.