Leestijd: 3 minuten
Icons4_05.Visie

ONZE VISIE

Asian Raisins streeft naar een inclusief Nederland vrij van racisme, xenofobie of racistische stereotypen. Niet alleen als deel van de wet, maar ook het collectief bewustzijn van ons als Nederlanders. Iedereen moet als volwaardig persoon worden gezien en niemand moet nog te maken krijgen met racistische uitlatingen en handelingen. Asian Raisins zet zich in voor de emancipatie van Aziatische Nederlanders waar het stilzwijgen wordt verbroken.

Verder willen wij dat Nederlanders met een Aziatisch uiterlijk of origine zich verenigen en als één ploeg naar voren treden. Ons als één duidelijk stem uitspreken over de problemen met racisme en discriminatie en samen de strijd aangaan. Niet alleen met betrekking tot ons, maar ook tot andere minderheden in Nederland.

Icons4_06.Missi

ONZE MISSIE

Stichting Asian Raisins is een Nederlands belangenorganisatie: een antiracisme organisatie en mediaplatform die via aansprekende en proactieve campagnes sociale problemen zichtbaar en bespreekbaar maakt en overheden, onderwijsinstellingen, de media en individuen beweegt tot het uitbannen van (onbewust) racisme en discriminatie. Asian Raisins heeft de ambitie om middels een multidisciplinair creatief collectief bijdragen te leveren aan de media- en filmwereld om de representatie van Aziaten en hun verhalen te verbeteren.

ONZE KERNWAARDEN

Asian Raisins opereert vanuit de volgende tien kernwaarden: grenzeloosheid, diversiteit, inclusiviteit, integriteit, onafhankelijkheid, standvastigheid, transparantie, systeemdenken, verbinden en zelfreflectie.

Grenzeloosheid

Asian Raisins laat zich niet beperken in zijn manier van denken. Wij zoeken naar eindeloze ideeën, veeltallige mogelijkheden en spontane kansen. In onze organisatie willen wij een cultuur en omgeving creëren waarin er voldoende ruimte is voor mensen die graag out-of-the-box willen denken.

Diversiteit

Diversiteit staat voor toegankelijkheid. Wij willen dat onze organisatie een goede afspiegeling is van de bevolking in Nederland en iedereen zich welkom voelt. Dit betekent tevens het creëren van een veilig platform waar iedereen zich comfortabel voelt om zich als volwaardig persoon uit te spreken.

Inclusiviteit

Inclusiviteit staat voor gelijkwaardigheid. Asian Raisins zal tot in de kern niemand uitsluiten van de community en iedereen soortgelijk behandelen. Dit betekent dat in alles dat we doen: ons taalgebruik, onze onderwerpen, ons gedrag tegenover de community en ons handelen, we respectvol met verschillen omgaan en mensen als met dezelfde rechten behandelen. We zullen geen deelnemen in ableism. We verwelkomen iedereen van de LGBTQIA+ community even als gemixte en geadopteerde personen.

Integriteit

Wij handelen met redelijkheid en betrouwbaarheid. Dit betekent dat wij geweldloos en vreedzaam zijn. Onze eerste reactie is om de dialoog aan te gaan en hulp te bieden om het probleem samen op te lossen. Voor al onze acties handelen wij binnen de grenzen van onze democratische rechtstaat en nemen geen deel aan intimidatie, geweld en corruptie. Wij zijn integer.

Onafhankelijkheid

Asian Raisins wordt gesteund door individuele supporters en partners die passen bij de doelen en kernwaarden van ons. We zijn politiek en religieus onafhankelijk en accepteren geen giften van bedrijven en overheden die niet voldoen aan onze kernwaarden.

Standvastigheid

Asian Raisins is standvastig in het aankaarten van racistische misstanden. Elke overwinning, klein of groot, draagt bij aan een inclusief Nederland. Wij blijven doorgaan, zelfs als dit nieuwe creatieve acties vereist en hierbij zijn wij daadkrachtige in executie. Voor elke misstand zullen wij mondig blijven totdat er genoegdoening is voor onze community.

Transparantie

Asian Raisins is in haar kern en op zoveel mogelijk aspecten transparant. Wij zijn helder en openbaar over onze financiën en bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor redactionele keuzes zoals onze benaderingen in casussen. Hetzelfde geldt als wij fouten maken, daar zijn we open over en delen deze met onze community.

Systeemdenken

Asian Raisins richt zich op de grote structuren en systemen achter discriminatie en racisme. We beperken ons niet tot specifieke oplossingen voor eenmalige problemen, maar nemen juist een sectorbrede aanpak. Wij zoeken naar dwarsverbanden tussen individuele casussen en vertellen liever het grotere verhaal over het institutioneel racisme.

Verbinden

Asian Raisins gelooft in de kracht van grote groepen mensen die samen daadwerkelijke verandering realiseren. Dit geldt ook voor samenwerking met andere organisaties in de vorm van duurzame relaties. De toekomst van een inclusief Nederland ligt in de handen van miljoenen mensen die onze overtuiging delen. Samenwerkend en verbindend met anderen kunnen we racismeproblemen op landelijk (en zelfs Europees) niveau aanpakken en problemen oplossen.

Zelfreflectie

Wij zijn een introspectieve organisatie. Niet alleen kaarten wij problemen aan bij andere organisaties, maar wij kijken ook regelmatig kritisch naar onszelf. Dit betekent het identificeren van onze eigen rol in het racismedebat, het bespreekbaar maken van taboes en andere onderwerpen onder Aziaten en het openstaan voor kritiek en verbetering.

STOP Hanky Panky Shanghai

X