Leestijd: 3 minuten

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze worden behandeld en uw privacy wordt gerespecteerd. In deze verklaring wordt er daarom duidelijk gemaakt welke persoonlijke informatie er verwerkt wordt bij het maken van donaties aan Asian Raisins. Voor de verwerking van transacties wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Mollie. Bij het maken van een donatie geeft u dan ook toestemming dat uw persoonsgegevens met Mollie gedeeld kunnen worden. Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat Asian Raisins niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn Asian Raisins en Mollie beide verantwoordelijke voor zover zij zelfstandig de doeleinden en de middelen voor verwerking bepalen.

De gegevens die Mollie ontvangt, worden verwerkt onder hun eigen verantwoordelijkheid. Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal alle administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om alle persoons- en betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Via de volgende link kunt u de privacyverklaring van Mollie inzien: https://www.mollie.com/nl/privacy 

Asian Raisins is verantwoordelijk voor de bescherming van de transactiegegevens en contactinformatie van donateurs die zij ontvangen via Mollie en zal alle administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om alle transactiegegevens en contactinformatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijzigingen.

Persoonsgegevens die Asian Raisins verwerkt

Persoonsgegevens is alle informatie over persoonlijke of feitelijke kenmerken waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden hiervan zijn een naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Wanneer u gebruik maakt van onze donatiepagina, zullen al onze werknemers uw persoonlijke gegevens met zorg behandelen en alleen daarvoor gebruiken waarvoor zij verzameld zijn. Voorbeelden van de gegevens die Asian Raisins verzamelen zijn:

  • Persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en andere contactgegevens);
  • Betaalgegevens (betaalstatus, betaalmethode);

Doeleinden waarvoor Asian Raisins persoonsgegevens verwerkt

Asian Raisins verzamelt en verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de gepaste afhandeling van donaties. De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals:

  • Het verwerking van donaties;
  • Het nakomen van onze contractuele verplichtingen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld belastingaangifte).

Cookies

Doormiddel van cookies verzamelen wij gegevens om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en onze website kunnen optimaliseren. Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het surfgedrag van bezoekers te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Asian Raisins. Wij gebruiken deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere op maat gemaakte diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging van persoonsgegevens

Asian Raisins heeft diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen up-to-date worden gehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Alle persoonsgegevens zullen zorgvuldig behandeld worden. Zo zullen wij deze niet uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen. Wij verstreken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze betalingsverwerker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Asian Raisins neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen in kwestie. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijnen

Asian Raisins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleneinden te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of noodzakelijk zijn, tenzij er een wettelijke verplichting geldt. Wanneer gegevens niet langer nodig zijn, zullen de gegevens verwijderd worden.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt, tenzij Asian Raisins op grond van een wettelijke verplichting niet kan voldoen aan het verzoek. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, verandering, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via het onderstaande mailadres. Asian Raisins wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Veranderingen, vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of de privacyverklaring voldoet aan de wet- en regelgeving. Dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring te lezen wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of een bezoek brengt aan asianraisins.nl. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@asianraisins.nl.

STOP Hanky Panky Shanghai

X