Leestijd: 2 minuten

PUBLICATIE

Afdeling Publicatie (Publishing Department) is verantwoordelijk voor de vaste publicatie van
content volgens een contentplanning of campagneproject. De afdeling is verantwoordelijk
voor laatste controles op gebied van inhoud, taal en vormgeving van de publicatie zelf en
bijbehorende captions. De afdeling brengt schrijvers, vertalers en grafische vormgevers
samen. Publicatie besluit tenslotte de datum voor publicatie en publiceert de content op één
of meerdere platforms van Asian Raisins.

team

No post found

STOP Hanky Panky Shanghai

X