sambal bij
Leestijd: 2 minuten

Het verhaal?

Deze cartoon is een tegenreactie op alle denigrerende opmerkingen die je als Aziatische Nederlander naar je hoofd geslingerd krijgt onder het mom van ‘een grapje’.

Van kinds af aan krijg ik, en ik denk vele anderen met mij, te horen dat ik me er niks van moet aantrekken en dat ik er boven moet staan. Ondanks dat ik weerbaar ben geworden en voor mezelf opkom, net als de kleine in de illustratie, blijf ik als de ‘ander’ gezien worden. Mensen vragen mij bijvoorbeeld nog steeds waar ik écht vandaan kom. Voor jezelf opkomen en de bal terugkaatsen is goed, maar dat is niet de oplossing voor het daadwerkelijke probleem.  

Waarom doe je mee?

Ik wil me uitspreken tegen anti-Aziatisch racisme en de micro-agressie die daar onderdeel van uitmaakt blootleggen. Je kan pas echt begrijpen hoe racisme werkt als de ingesleten patronen, zoals dehumaniserende stereotiepe beelden, zichtbaar worden gemaakt. Door mijn bijdrage hoop ik dit duidelijk te maken en deze vorm van racisme te bestrijden.

Creatief: Marsha Man (Rotterdam)
Titel – creatief: Illustrator & creator rEBEL LUCY
IG account: @rebel_lucy
Website: www.rebellucy.com

marsha man

The story?

This cartoon is a reaction to all the denigrating remarks that you, as an Asian Dutch get thrown to your head under the guise of ‘a joke’.

As a child I, and I think many others with me, have been told that I shouldn’t care and that I should be above it. Though I have become resilient and stand up for myself, just like the little one in the illustration, I am seen as the ‘other’. For example, people still ask me where I really come from. Standing up for yourself and bouncing the ball back is good, but that is not the solution to the real problem.

Why do you participate?

I want to speak out against anti-Asian racism and expose the micro-aggression that is part of it. You can only really understand how racism works if the ingrained patterns, such as dehumanising stereotypes, are made visible. Through my contribution, I hope to make this clear and to combat this form of racism.

Praat verder op

asian raisins instagram  asian raisins facebook

Doneer

ar doneren

Als een non-profit belangenorganisatie voor Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland zijn wij afhankelijk van de vrijgevigheid van donateurs. Strevend naar een samenleving die open en welkom is voor iedereen, komen wij op voor de rechten van deze mensen.

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij bijdragen aan het duurzaam maken van het geluid van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland en échte impact maken? Bekijk dan onze vacatures.