Leestijd: 2 minuten

lespakket

SHPS_logo

Asian Raisins ontwikkelt in samenwerking met Zetje In een lespakket voor basisscholen. Deze kan je binnenkort kosteloos downloaden. Het doel van het lespakket is kinderen en de volwassenen in hun omgeving bewust te maken over (anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch) racisme en discriminatie. Wij pleiten voor een racisme-vrij klaslokaal dat door ieder kind als veilig en inclusief beschouwd wordt; een omgeving waar ieder kind zich begrepen en gehoord voelt, ook door leraren en andere gezagsfiguren.

Het doel van het lespakket:

Racisme wordt op jonge leeftijd aangeleerd, vaak ook op school. Daarom is het noodzakelijk om kinderen op een veilige manier in aanraking te brengen met maatschappelijke onderwerpen zoals racisme en discriminatie. ‘Hanky Panky Shanghai’ wordt in het lespakket gebruikt als aanleiding om te leren over racisme en discriminatie. Daarnaast leren leerlingen hoe ze discriminatie en racisme kunnen herkennen signaleren.

Hoe ziet het lespakket eruit?

De pilot van het lespakket wordt op dit moment ontwikkeld voor groepen 7 en 8 en bestaat uit twee lessen van 60 minuten. De interval tussen twee lessen wordt naar eigen voorkeur bepaald. 

Inhoud van het lespakket:

  1. Twee lessen in de vorm van lesvoorbereidingsformulieren, waarbij ervaringsleren en creatief leren centraal staan. Empathie voor anderen wordt op deze manier gestimuleerd.
  2. Toolkit voor de docenten die het maatschappelijke en pedagogische belang van deze lessen uitlegt.
  3. Nieuwsbrief voor de ouders, met een korte beschrijving van de inhoudelijke lessen. Zo kunnen zij ook het gesprek aangaan met (hun) kinderen en andere volwassenen.

Wil jij ook meedoen aan de pilot? Neem dan contact op met publicrelations[at]asianraisins.nl!

In samenwerking met

stop racisme in de klas

STOP Hanky Panky Shanghai

X