Leestijd: 3 minuten

Tips & tools

SHPS_logo
SHPS Taart

Bij ‘Wat kan jij doen?’ lees je welke twee concrete stappen je kan nemen om ‘Hanky Panky Shanghai’ te verbannen. Ook leggen we in onze Q&A uit wat je ervoor in de plaats kan zingen. Verder helpt het altijd om met anderen in gesprek te gaan over de racistische aard van ‘Hanky Panky Shanghai’. Op onze website pagina’s over ‘Hanky Panky Shanghai’ kan je veel informatie vinden over waarom dit zogenaamde verjaardagslied racistisch is en waarom het bijdraagt aan het normaliseren van racisme jegens Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen in Nederland. Mocht je nog vragen hebben, laat het ons dan weten.

Waarom is deze campagne relevant voor (basis)scholen?

‘Hanky Panky Shanghai’ speelt vooral op basisscholen een grote rol. Dat is de plek waar de meeste deelnemers van de enquête het lied voor het eerst hoorden en zelf leerden. Bovendien is het er ook nog steeds te horen.

Deelnemers deelden ook dat het horen van dit lied een traumatische ervaring is. Het wordt namelijk niet alleen bij de verjaardag van het Oost- of Zuidoost-Aziatische kind gezongen, maar ook bij die van klasgenootjes. Deze campagne is juist daarom zo belangrijk voor (basis)scholen, om ervoor te zorgen dat kinderen niet meer worden gediscrimineerd en zich niet meer buitengesloten voelen. Uiteindelijk draagt dit bij aan het bestrijden van racisme in de klas en aan het creëren van een inclusiever Nederland. 

Wat kunnen (basis)scholen doen om de campagne te steunen?

Zorg dat leraren begrijpen dat ‘Hanky Panky Shanghai een racistisch lied is en daarom niet meer in de klas gezongen moet worden. Zowel leraren, ouders als kinderen zijn zich er vaak niet van bewust dat ‘Hanky Panky Shanghai’ racistisch is. Het is de verantwoordelijkheid van scholen en leerkrachten om een voorbeeldfunctie aan te nemen en om kinderen en volwassenen te onderwijzen over racisme en discriminatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van ons lespakket dat binnenkort kosteloos te downloaden is of door het gesprek aan te gaan met ouders en andere leerkrachten over racisme. Op deze manier dragen basisscholen bij aan het bestrijden van racisme in de klas en kunnen verjaardagen inclusiever worden gevierd.

Waarom is deze campagne relevant voor pabo’s?

Ook op pabo’s beseft men vaak niet dat ‘Hanky Panky Shanghai’ racistisch is. En dat terwijl pabo’s de leraren van de toekomst opleiden. Daar horen racistische verjaardagsliedjes natuurlijk niet bij. Het is daarom extra belangrijk om ervoor te zorgen dat toekomstige leraren niet onbewust kinderen discriminerend gedrag aanleren. Het is niet alleen belangrijk dat ze dit lied niet in hun klassen zingen, maar ook om te begrijpen waarom het discriminerend en racistisch is. 

Wat kunnen pabo’s doen om de campagne te steunen?

Neem het lied ‘Hanky Panky Shanghai’ niet mee in het pakket van verjaardagsliedjes dat wordt geleerd op de opleiding en ga in gesprek over racisme in de klas. Inspiratie kan straks natuurlijk uit het lespakket gehaald worden. Alternatieven kunnen gevonden worden op deze pagina op onze website.

lespakket

Asian Raisins ontwikkelt in samenwerking met Zetje In een lespakket voor basisscholen. Deze kan je binnenkort kosteloos downloaden. Het doel van het lespakket is kinderen en de volwassenen in hun omgeving bewust te maken over (anti-Oost- en Zuidoost-Aziatisch) racisme en discriminatie. Wij pleiten voor een racisme-vrij klaslokaal dat door ieder kind als veilig en inclusief beschouwd wordt; een omgeving waar ieder kind zich begrepen en gehoord voelt, ook door leraren en andere gezagsfiguren.

stop racisme in de klas

STOP Hanky Panky Shanghai

X